Algemene documenten

Jaarverslag 2018 Clientenraad Participatiewet

Datum: 16-05-2019
Document: Jaarverslag 2018 CR_1.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. voorgenomen besluit oprichting Besloten Vennootschap

Datum: 16-05-2019
Document: Advies BV beschut.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. actualisatie klachtenprocedure

Reactie op brief m.b.t. klanttevredenheidsonderzoek

Brief met betrekking tot klanttevredenheidsonderzoek

Jaarverslag 2018 Clientenraad Participatiewet

Activiteitenplan 2019

Datum: 06-03-2019
Document: Activiteitenplan 2019 CR SDOA.pdf ReadSpeaker Lees voor

Aanbiedingsbrief Advies schuldhulpverlening

Advies schuldhulpverlening

Datum: 17-10-2018
Document: Advies schuldhulpverlening 2018.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies wijziging verordening clientenparticipatie

Advies wijziging beleidsregels wet taaleis

Advies wijziging re-integratieverordening

Advies bijstandsregels bijstand en eigen woning

Brief aan gemeenteraad Berkelland mbt minimabeleid 2018

Brief aan gemeenteraad Oost Gelre mbt minimabeleid 2018

Brief aan gemeenteraad Winterswijk mbt minimabeleid 2018

brief antwoord CR nav reactie DB evaluatie 2015-2016

Advies beleidsregels bestuurlijke boete

Advies beleidsregels bestuurlijke boete

Reactie Dagelijks Bestuur op adviezen Clientenraad

Adviezen m.b.t. Verordening Maatschappelijke Participatie gemeente Berkelland en SDOA-beleidsregels collectieve zorgverzekering

Aanvullend advies verordening en beleidsregels Collectieve Zorgverzekering

Advies aanpassing verordening tegenprestatie

Budget 2019 Aanbiedingsbrief

Datum: 09-11-2017
Document: Budget 2019 aanbiedingsbrief.pdf ReadSpeaker Lees voor

Voorstel budget 2019

Datum: 09-11-2017
Document: Voorstel Budget 2019.pdf ReadSpeaker Lees voor