Algemene documenten

Inkeerregeling

Beantwoording adviesbrief Clientenraad Participatiewet mbt beleidsregels verordening sociaal domein

Aanbiedingsbrief Kwartaalrapportage SDOA tot en met 3e kwartaal

Kwartaalrapportage SDOA tot en met 3e kwartaal 2020

Informeren actualiteiten Participatiewet omtrent jongeren

Wijzigingen collectieve zorgverzekering Winterswijk

Reactie op brief Clientenraad m.b.t. collectieve zorgverzekering Winterswijk

Budget 2022

Advies m.b.t. de inkeerregeling

Communicatie collectieve zorgverzekering Winterswijk

Digitalisering bij de clientenraad

Reactie Clientenraad Collectieve zorgverzekering Winterswijk

Advies beleidsregels verordening sociaal domein

Advies collectieve zorgverzekering Winterswijk

Brief mbt collectieve zorgverzekering

Achtergrondinfo PB-gemeentepolis-definitief

Info clientenraad participatiewet over wijziging collectieve zorgverzekering

Adviesaanvraag beleidsregels

Voortgang vroegsignalering

Brief stroomlijnen besluit- en advies termijnen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Herbevestigen advies Verordening sociaal domein

Aanvulling Verordening Sociaal Domein

Antwoordbrief over jaarverslag 2019

Definitief advies Verordening sociaal domein

Evaluatie inkomensvrijlating

Beantwoording Jaarverslag 2019 Clientenraad Participatiewet

Beantwoording Advies n.a.v. problemen bij de Meedoenapplicatie

Beantwoording Reactie op Preadvies over Verordening sociaal domein

Beantwoording Evaluatie werkaanvaardingspremie Oost Gelre

Beantwoording Stroomlijnen besluit- en adviestermijnen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2019

Preadvies concept Verordening Sociaal Domein

Meedoen-applicatie (vervolgbrief)

Reactie op brief m.b.t. actualisatie klachtenprocedure

Adviesaanvraag verordening sociaal domein

Vorm van budgetbeheer

Advies beleidsregels terugvordering Bbz

Advies n.a.v. problemen bij de Meedoen-applicatie

Reactie Dagelijks Bestuur: Klachten over de Meedoen-applicatie

Klachten over de Meedoen-applicatie

Oprichting Besloten Vennootschap voor het werkgeverschap Beschut Werk

Toekenning budget Clientenraad 2021

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Advies inzake beleidsregels terugvordering Bbz

Datum: 08-01-2020
Document: 004 2020-01-16 Adviesbrief BBZ.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. vorm van budgetbeheer

Voordracht 2 clientenraadsleden

Beantwoording vragen wijzigingen Bbz