Algemene documenten

Nieuw CAO Aan de Slag

Verlenging Tozo

Datum: 3 juni 2021
Document: 058 2021-06-07 Verlenging Tozo.pdf ReadSpeaker Lees voor

Reactie op brief Clientenraad Advies inrichtingsplan Samen aan het stuur

Advies beleidsregels Wachtlijst nieuw Beschut Werk

Reactie op de aanbevelingen na evaluatie klachtenregeling

Verzoek advies beleidsregels Wachtlijst nieuw Beschut Werk

Aanbiedingsbrief Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2020

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2020

Pilot meedoenarrangement voor volwassenen

Aanpassing beleidsregels

Advies inrichtingsplan Samen aan het Stuur

Advies Regeling Werkaanvaardingspremie (WAP)

Aanpassing beleidsregels Samen aan het Stuur

Verzoek informeel advies beleidsregels Wachtlijst nieuw Beschut Werk

Jaarverslag 2020 Clientenraad Participatiewet

Verzoek advies beleidsregels

Verzoek advies Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2021

Reactie vraag Wsw-domein

Adviesaanvraag inrichtingsplan Samen aan het Stuur

Verzoek informeel advies beleidsregels bijzondere bijstand

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Datum: 17-03-2021
Document: 024 2021-03-18 Adviesbrief TONK.pdf ReadSpeaker Lees voor

Hulp bij herorientatie ondernemers

Aanpassing beleidsregels

Aanpassingen Verordening Sociaal Domein

Reactie verzoek evaluatie Meedoen-regeling en applicatie

Reactie ongevraagd advies inkomensvrijlating

Verzoek advies beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Verzoek advies verordening sociaal domein

Kwartaalrapportage SDOA tot en met 4e kwartaal 2020

Vraag mbt Wsw-domein Clientenraad

Verzoek informeel advies beleidsregels

Brief Evaluatie Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen SDOA

Activiteitenplan 2021

Evaluatie Meedoen Applicatie