Algemene documenten

Reactie Clientenraad Collectieve zorgverzekering Winterswijk

Advies beleidsregels verordening sociaal domein

Advies collectieve zorgverzekering Winterswijk

Brief mbt collectieve zorgverzekering

Achtergrondinfo PB-gemeentepolis-definitief

Info clientenraad participatiewet over wijziging collectieve zorgverzekering

Adviesaanvraag beleidsregels

Voortgang vroegsignalering

Brief stroomlijnen besluit- en advies termijnen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Herbevestigen advies Verordening sociaal domein

Aanvulling Verordening Sociaal Domein

Antwoordbrief over jaarverslag 2019

Definitief advies Verordening sociaal domein

Evaluatie inkomensvrijlating

Beantwoording Jaarverslag 2019 Clientenraad Participatiewet

Beantwoording Advies n.a.v. problemen bij de Meedoenapplicatie

Beantwoording Reactie op Preadvies over Verordening sociaal domein

Beantwoording Evaluatie werkaanvaardingspremie Oost Gelre

Beantwoording Stroomlijnen besluit- en adviestermijnen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2019

Preadvies concept Verordening Sociaal Domein

Meedoen-applicatie (vervolgbrief)

Reactie op brief m.b.t. actualisatie klachtenprocedure

Adviesaanvraag verordening sociaal domein

Vorm van budgetbeheer

Advies beleidsregels terugvordering Bbz

Advies n.a.v. problemen bij de Meedoen-applicatie

Reactie Dagelijks Bestuur: Klachten over de Meedoen-applicatie

Klachten over de Meedoen-applicatie

Oprichting Besloten Vennootschap voor het werkgeverschap Beschut Werk

Toekenning budget Clientenraad 2021

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet

Advies inzake beleidsregels terugvordering Bbz

Datum: 08-01-2020
Document: 004 2020-01-16 Adviesbrief BBZ.pdf ReadSpeaker Lees voor

Advies m.b.t. vorm van budgetbeheer

Voordracht 2 clientenraadsleden

Beantwoording vragen wijzigingen Bbz

Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Beantwoording brieven Clientenraad Participatiewet

Reactie op brief m.b.t. actualisatie klachtenprocedure

Aanvullende opmerkingen antwoorden DB over minimabeleid

Beantwoording brief individuele inkomenstoeslag

Beantwoording vragen minimabeleid

Advies Individuele inkomenstoeslag Oost Gelre

Advies beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019

Beleidsregels bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en meedoen 2020 en verordening individuele inkomenstoeslag Oost Gelre

Beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

Beleidsregels verlagen norm woonkosten als gevolg van de woonsituatie en verlagen norm schoolverlaters Participatiewet 2019

Privacy beleid SDOA

Wijzigen ingangsdatum voorgenomen oprichting Besloten Vennootschap voor het werkgeverschap Beschut Werk

Beantwoording vragen nieuw Beschut Werk

Verzoek om informatie stand van zaken minimabeleid

Benoeming tot lid Clientenraad Participatiewet