Resultaten

vrijdag 27 maart 2020

Vergaderingen Cliëntenraad Participatiewet

In verband met de actuele maatregelen zal de cliëntenraadsvergadering tot nader order niet plaatsvinden.

Wij zoeken nog naar technische oplossingen om hier een andere invulling aan te geven, zodat de cliëntenraad ook in deze tijden betrokken blijft bij de ontwikkelingen.