Nieuws

donderdag 17 september 2020

Nieuws van de Cliëntenraad

logo-clientenraad-sdoa (002)

-          Meedoen app

-          Informatie - Individuele inkomenstoeslag. Wat moet ik ermee?

-          Informatiemarkt Geldzaken 2021

Meedoen app.

Via de mail kan men met ons contact opnemen. Soms zijn er veel cliënten met eenzelfde vraag of klacht. Zoals begin dit jaar over de Meedoen app.  Hierover hebben wij de SDOA om informatie gevraagd. Het antwoord van de SDOA op ons advies vindt u op https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl/

De Cliëntenraad blijft de voortgang van de Meedoen app goed in de gaten houden. De SDOA heeft nu een medewerker die aanbieders gaat werven. Want het is belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven meedoen. Ook voor een dagje uit met de kinderen kunt u de Meedoen app gebruiken. De Achterhoek heeft veel recreatieparken en speelmogelijkheden voor kinderen. Mocht er een recreatiepark in de buurt nog niet meedoen, dan kunt u dit doorgeven aan SDOA. De medewerker gaat dan contact opnemen met het recreatiepark.

Heeft u nog een opmerking of advies over de Meedoen app. dan kunt u terecht bij:

H.Gerretsen@socialedienstoostachterhoek.nl

 

Individuele inkomenstoeslag. Wat moet ik ermee?

Met dit extra geld mag u zelf weten wat u ermee doet. De één zal er nieuwe gordijnen voor kopen. Een ander zal het verdelen over allerlei zaken waar anders geen geld voor is.

Er mag geen beslag worden gelegd door schuldeisers, want bijzondere bijstand is geen inkomen (bron: Stadsbank-Oost Nederland)

Eventueel recht op deze toeslag is wanneer men drie jaar een inkomen heeft op bijstandsniveau en er geen uitzicht is op inkomensverbetering.

Daarnaast kunt u nog extra Bijzondere Bijstand aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld voor een koelkast of wasmachine zijn.

Wilt u meer weten of u in aanmerking komt, neem eerst contact op met uw klantmanager.

Op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) kunt u ook informatie en aanvraagformulieren vinden.

 

Informatiemarkt Geldzaken 2021

Alles was geregeld, maar helaas kon de Informatiemarkt Geldzaken op het laatste moment niet doorgaan. De reden is duidelijk! Als het mogelijk is, zal de informatiemarkt in 2021 plaatsvinden. We zullen u ruim voor de tijd op de hoogte brengen over de datum.

Op de website van de Cliëntenraad hebben wij nog eens de lijst met websites geplaatst van de deelnemende organisaties. Handig om te weten waar u een advies nodig heeft over bijvoorbeeld uitkeringen, vergoedingen, ondersteuning of schuldhulpverlening.

 

Wij stellen uw mening op prijs

Wilt u iets vragen of onderwerpen of knelpunten in het beleid met ons delen? Dan kunt u ons mailen op: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

 

Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze openbare vergaderingen. Meer informatie vindt u op onze website https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl

 

Ineke ter Haar, lid Cliëntenraad Participatiewet Oost Achterhoek