Over ons

Vanaf 1 januari 2015 is er een cliëntenraad Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Deze raad is op 21 januari 2015 geïnstalleerd en adviseert aan de gemeentebesturen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk over de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Dit is het werkgebied van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Met betrekking tot alle beleidsvoornemens in het kader van de uitvoering van de Participatiewet wordt deze cliëntenraad om advies gevraagd. Hiernaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen ,die zij van belang vindt in verband met de uitvoering van alle werkzaamheden,die door de Sociale Dienst Oost Achterhoek worden uitgevoerd.

De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in het kader van individuele klachten , bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

Wanneer u contact wilt met de cliëntenraad of een onderwerp wilt meedelen waaraan aandacht zou moeten worden besteed, kunt u dit doen via het email-adres: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

De cliëntenraad vergadert in principe iedere 2e donderdag van de maand van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 te Groenlo. Deze vergaderingen zijn openbaar.