Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 10 januari 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 10 januari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening.
  2. Nieuws uit de werkgroepen.
  3. Bezoek voorzitter DB-SDOA dhr. Hoenderboom.
  4. Invulling vacatures.
  5. Mededelingen.
  6. Uitgaande en ingekomen post.
  7. Vaststellen verslag 13 december 2018.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 10 januari 2019 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.