Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 10 juni 2021

Aanvang: 19.30 uur

Agenda Cliëntenraad PW SDOA

Datum

10-06-2021

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Zoom

Voorzitter

Alphons Olthof

Omschrijving

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .
Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

 

1

 

Opening

 

2

 

Gesprek met de wethouder uit het DB

Wethouder Jos Hoenderboom is te gast.

 

3

 

Informatie uit de werkgroepen

 

4

 

Reactie op klachtenprocedure

Formele bevestiging van het tussentijds ingenomen standpunt.

 

6

 

Advies wachtlijst nieuw beschut werk

Formele bevestiging van het tussentijds genomen besluit op het informeel advies.

 

6

 

Gevolgen stijgende energiekosten voor minima

 

7

 

Mededelingen

 

8

 

Uitgaande en ingekomen post

 

9

 

Vaststellen verslag van 20-05-2021

ter vaststelling

 

10

 

Actielijst

bespreken

 

11

 

Rondvraag

 

12

 

Sluiting