Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 10 oktober 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

 

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 10 oktober 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019 (advies)- beleidsregels reeds aangeleverd voor de vergadering van 10 sept
 5. - adviesaanvraag
 6. Minimabeleid (adviesaanvraag)- Beleidsregels bijzondere bijstand, gemeente Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk - Beleidsregels meedoen, gemeente Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk
 7. - Beleidsregels collectieve zorgverzekering, gemeente Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk
 8. - Reactie DB op de brief van de cliëntenraad
 9. Mededelingen
 10. Uitgaande en ingekomen post
 11. Vaststellen verslag 16 mei 2019
 12. Vaststellen verslag 13 juni 2019 
 13. Vaststellen verslag 10 september 2019
 14. Rondvraag
 15. Afscheid Heidy Lelifeld
 16. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 10 oktober 2019 liggen de stukken voor agendapunt 4 en 5 ter inzage.