Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 10 september 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op dinsdag 10 september 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van het Loopbaanplein te Winterswijk.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Gesprek met DB-lid en wethouder Winterswijk Wim Aalderink
 3. Nieuws uit de werkgroepen
 4. Beleidsregels verlagen norm woonkosten en verlagen norm schoolverlaters (advies)
 5. Stand van zaken vacatures
 6. Voortgang beleidsontwikkelingen, toelichting door Monique Vos
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 16 mei 2019
 10. Vaststellen verslag 13 juni 2019, actielijst aanvullen
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 10 september 2019 liggen de stukken voor agendapunt 4 ter inzage.