Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 11 februari 2021

Aanvang: 19.30 uur

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 11 februari 2021 een online vergadering houden.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Informatie uit de werkgroepen
  3. Jaarverslag 2020 (vaststellen)
  4. In te vullen vacatures CR (bespreken), verdeling taken
  5. Vaststellen lokale commissies
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 10 december 2020, 14 januari 2021 + actielijst
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .

 

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.