Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 11 maart 2021

Aanvang: 19.30 uur

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 11 maart 2021 een online vergadering houden.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Informatie uit de werkgroepen
  3. Professionalisering
  4. Vacatures CR
  5. Mededelingen
  6. Uitgaande en ingekomen post
  7. Vaststellen verslag 11 februari 2021
  8. Actielijst maart
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .

 

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.