Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 12 december 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 december 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Presentatie Anders denken, anders werken door Henk van Deutekom (één verordening Sociaal Domein)
 5. Wijziging huishoudelijk reglement
 6. Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 14 november 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 12 december 2019 liggen de stukken voor agendapunt 5 en 6 ter inzage. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.