Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 12 maart 2020

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 maart 2020 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Project ‘Eigen kracht’, korte presentatie door Sjoerd Westra
 3. Stand van zaken ‘Anders denken, anders werken’, korte toelichting door Henk van Deutekom
 4. Nieuws uit de werkgroepen
 5. Advies meedoen-applicatie
 6. Jaarverslag cliëntenraad
 7. Taalniveau gepubliceerde stukken, Saskia
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 9 januari 2020 en van 13 februari 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.