Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 13 februari 2020

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 februari 2020 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Gesprek met wethouder Gerjan Teselink
  3. Stand van zaken Nieuw Beschut Werk (Slinge werkt! BV), korte presentatie Jolanda Kuipers
  4. Nieuws uit de werkgroepen
  5. Monitoring meedoen-applicatie
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 9 januari 2020 Rondvraag
  9. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.