Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 13 juni 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 juni 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening.
 2. Introductie nieuwe ambtelijk secretaris CR.
 3. Nieuws uit de werkgroepen.
 4. Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen-vervolg (advies).
 5. Voortgangsrapportage commissie ‘Evaluatie Minimabeleid’.
 6. Terugkoppeling klanttevredenheidsonderzoek(informatief).
 7. Voor bespreken bezoek DB lid op 10 september 2019.
 8. Voortgang invulling vacatures.
 9. Mededelingen.
 10. Uitgaande en ingekomen post.
 11. Vaststellen verslag 16 mei 2019.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 13 juni 2019 liggen geen stukken ter inzage.