Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 14 maart 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 maart 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening.
 2. Nieuws uit de werkgroepen.
 3. Werkgeverschap Nieuw Beschut Werk(informatief).
 4. Bestandscijfers SDOA t/m december 2018.
 5. Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek.
 6. Voortgang invulling vacatures.
 7. Mededelingen.
 8. Uitgaande en ingekomen post.
 9. Vaststellen verslag 14 februari 2019
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 14 maart 2019 zijn geen  stukken aanwezig ter inzage.