Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 14 mei 2020

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 14 mei 2020 een online vergadering houden. Vanwege de Corona maatregelen zal eventueel publiek uitgesloten zijn van deelname.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Informatie uit de werkgroepen
  3. Verordening Sociaal Domein
  4. Meedoen-applicatie
  5. Mededelingen
  6. Uitgaande en ingekomen post
  7. Vaststellen verslag 16 april 2020
  8. Bij behoefte: aanvullende punten
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.