Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 16 mei 2019

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 16 mei 2019

voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening.
 2. Nieuws uit de werkgroepen.
 3. Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen-vervolg(advies).
 4. Voorgenomen besluit Algemeen Bestuur oprichting Besloten Vennootschap(advies).
 5. Actualisatie klachtenprocedure(advies).
 6. Professionaliseringsprogramma.
 7. Voortgang invulling vacatures.
 8. Mededelingen.
 9. Uitgaande en ingekomen post.
 10. Vaststellen verslag 11 april 2019.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 16 mei 2019  liggen stukken aanwezig ter inzage van de agendapunten 4 en 5.