Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 20 mei 2021

Aanvang: 19.30 uur

Agenda Cliëntenraad PW SDOA

Subtitel

verplaatst i.v.m. hemelvaart

Datum

20-05-2021

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Zoom

Voorzitter

Alphons Olthof

Omschrijving

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .
Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

 

 

 

1

 

Opening

 

2

 

Informatie uit de werkgroepen

 

3

 

Voorstel nieuwe kandidaat voor CR

 

4

 

Herbenoeming CR lid

De termijn van Mw Ter Haar loopt af op 31 augustus a.s.

 

5.a

 

Samen aan het Stuur - Adviesaanvraag

Formele bevestiging van het vooraf besproken en verzonden advies.

 

5.b

 

Samen aan het Stuur - Concept communicatieplan

 

6

 

Adviesaanvraag werkaanvaardingspremie (WAP)

Formele bevestiging van het vooraf besproken en verzonden advies.

 

7

 

Adviesaanvraag beleidsregels sociaal domein

Formele bevestiging van het tussentijds genomen besluit op het informeel advies.

 

8

 

Reactie klachtenregeling

N.a.v. verzoek om reactie in aanbiedingsbrief.

 

9

 

Informeel advies wachtlijst nieuw beschut werk

Regeling met betrekking tot de taakstelling van de plaatsing van nieuw geïndiceerden nieuw beschut werk.

 

10

 

Mededelingen

 

11

 

Uitgaande en ingekomen post

 

12

 

Vaststellen verslag van 08 april 2021

ter vaststelling

 

13

 

Actielijst

bespreken

 

14

 

Rondvraag

 

15

 

Sluiting