Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 8 april 2021

Aanvang: 19.30 uur

Agenda Cliëntenraad PW SDOA

Datum

08-04-2021

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Zoom

Voorzitter

Alphons Olthof

Omschrijving

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.
Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl  .
Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: www.clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl
Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

 

 

 

1

 

Opening

 

2

 

Informatie uit de werkgroepen

 

2.a

 

Werkgroep meedoen-applicatie

 

2.b

 

Klankbordgroep PW

 

3

 

Kwartaalnota Q4

 

4

 

Professionalisering

 

5

 

Informeel advies beleidsregels sociaal domein

 

6

 

Adviesaanvraag inrichtingsplan Samen aan het stuur

 

7

 

Mededelingen

 

8

 

Uitgaande en ingekomen post

 

9

 

Vaststellen verslag van 11 maart 2021

 

10

 

Actielijst

 

11

 

Rondvraag

 

12

 

Sluiting