Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 9 januari 2020

Aanvang: 19.30 uur

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 9 januari 2020 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Vaststellen werkplan 2020
 5. Anders denken, anders werken
 6. (bespreking aangeleverde stukken Henk van Deutekom - één verordening Sociaal Domein)
 7. Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ (stukken eerder aangeleverd voor 12-12-19)
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 12 december 2019 Rondvraag
 11. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 9 januari 2020 liggen de stukken voor agendapunt 4 en 5 ter inzage. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.