Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 11 juni 2020

Aanvang: 19.30 uur

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 11 juni 2020 een online vergadering houden. Vanwege de Corona maatregelen zal mogelijk publiek uitgesloten zijn van deelname.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Toelichting Project Eigen kracht
 3. Informatie uit de werkgroepen
 4. Verordening Sociaal Domein
 5. Meedoen-applicatie
 6. Mededelingen
 7. Uitgaande en ingekomen post
 8. Vaststellen verslag 14 mei 2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

 

Genomen besluiten vergadering 14 mei

Op 14 mei vergaderde de cliëntenraad via videoconference. Hierbij was geen publiek aanwezig. Hieronder de genomen besluiten en besproken onderwerpen:

 • Besloten werd de cliëntencontactmiddag die niet kon doorgaan i.v.m. corona te verschuiven naar 2021 in de Week van het Geld.
 • Besproken werd de voortgang van de berichtgeving naar en van SDOA betreffende de concept-verordening Sociaal Domein
 • Er zal navraag worden gedaan naar de voortgang van het verbeteren van de Meedoen-applicatie i.v.m. recent ontvangen klachten van cliënten
 • Het verslag van 16 april werd vastgesteld
 • Besloten werd het huidige taalniveau van de berichtgevingen van de cliëntenraad in de SDOA Nieuwsbrief te handhaven.

 

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.