Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 12 november 2020

Aanvang: 19.30 uur

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 12 november 2020 een online vergadering houden.

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Toekomstvisie dienstverlening SDOA/Werkbaan Oost: toelichting Hans Bussing
 3. Informatie uit de werkgroepen
 4. Digitale facilitering
 5. Collectieve zorgverzekering
 6. Vaststellen budget 2022
 7. Vergaderdata 2021
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 8 oktober + actielijst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl