Vergaderagenda

Agenda Clientenraad 8 oktober 2020

Aanvang: 19.30 uur

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zal op donderdag 8 oktober 2020 een online vergadering houden

De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Informatie uit de werkgroepen
  3. Digitale facilitering
  4. Mededelingen
  5. Uitgaande en ingekomen post
  6. Vaststellen verslag 10 september
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Wilt u de online-vergadering kunnen volgen, kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via mail clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .

 

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.